Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Cyber Wales | CODESECURE: The UKs first cyber prevent & protect hackathon

February 16 @ 10:00 am - 7:00 pm

CODESECURE: The UKs first cyber prevent & protect hackathon

Friday, 16th February – 10:00 – 19:00 GMT

Wrexham University

Ymunwch â ni yn Hacathon Atal a Gwarchod CodCadarn am ddiwrnod yn datblygu syniadau dyfeisgar i Dîm Trosedd Seibr Heddlu Gogledd Cymru ddefnyddio.

Mae’r digwyddiad yma’n dwad ag arbenigwyr codio, selogion diogelwch seibr, dylunwyr graffeg, unigolion brwdfrydig a chyfathrebwyr rhagorol at ei gilydd i gydweithio i greu dulliau diddorol o ddefnyddio ein offer newydd i helpu rhoi gwybod i’r cyhoedd a busnesau am beryglon ar-lein a sut i ddiogelu eu hunain ar-lein.

Technolegau ar flaen y gad

Datblygu datrysiadau i’w defnyddio ar sawl dyfais digidol gan gynnwys:

  • Meta Quest 3
  • ELECROW CrowPi
  • WiFi Pineapple
  • Flipper Zero

ARCHWILIO Llwybrau

Bydd cyfle i archwilio ffyrdd o ymgysylltu â’r heddlu yn ogystal â sefydliadau lleol a’r dyfeisiadau diweddaraf ym maes diogelwch seibr sy’n newid yn gyson.

DATBLYGU ac Arddangos

Bydd timau yn cyflwyno eu datrysiadau i banel o feirniaid ar ddiwedd y dydd. Bydd y datrysiad mwyaf dyfeisgar ac effeithiol yn cael ei gydnabod a’i wobrwyo.

Offer a chyfarpar ar gyfer y diwrnod

Bydd angen dod â gliniadur/offer datblygu gyda chi ar y diwrnod. Darperir WiFi. Ymunwch â ni am ddiwrnod yn datblygu datrysiadau diogelwch seibr

•• Bydd pob deunydd a ddatblygir drwy’r diwrnod CODCADARN yn cael ei gyhoeddi i annog eraill i ddefnyddio a datblygu’r prosiectau hyn i wneud y byd ar-lein yn fwy diogel

* Bydd rhaid i unigolion o dan 16 oed gael eu goruchwylio gan oedolyn cyfrifol wrth gymryd rhan yn y digwyddiad hwn.

_________________________________________________________________________________________________

Join us at CodeSecure: Prevent & Protect Hackathon for a day dedicated to developing innovative ways for North Wales Police Cybercrime Team to use .

This event aims to bring together coding maestroscybersecurity enthusiastsgraphics creatorspassionate individuals, and great communicators to collaborate on fun and engaging approaches to using our new equipment to help inform members of the public and businesses about online dangers and how to stay safe online*.

CUTTING-EDGE Technologies

Develop solutions for use on various technologies for maximum impact including:

  • Meta Quest 3
  • ELECROW CrowPi
  • WiFi Pineapple
  • Flipper Zero

EXPLORE Pathways

Attendees will have the opportunity to explore ways to get involved with the police as well as engage with local organisations and the latest innovations in the ever-evolving landscape of cybersecurity.

DEVELOP Showcase

Teams will present their working solutions to a panel of expert judges at the end of the day. The most innovative and effective cyber prevention solutions will be recognized and rewarded.

Equipment and Requirements for the day

You will need to bring your own laptop/development equipment with you on the day. WiFi will be provided.

••All materials developed through the CODESECURE day will be released opensource to encourage others to use and advance these projects to help make a safer online world••

* Attendees under the age of 16 will need to be accompanied by an adult whilst attending or participating in this event.

Venue

Wrexham University, Mold Road Wrexham LL11 2AW
Wrexham University, Mold Road
Wrexham, LL11 2AW United Kingdom
+ Google Map